1s3qjus6syoqrjxi14lb

DEMO EDU WINE

Digitale Degustatiefiches

EDU WINE door St Dep

Your Instructor


Stijn Deprez
Stijn Deprez

WINEMASTERCLASSES.BE HEEFT EEN MISSIE!


Winemasterclasses.be wil helpen om efficiënt en duurzaam wijn te leren proeven.

In de toekomst wordt dit een platform waar scholen en bedrijven steeds terecht kunnen om zich in wijn te professionaliseren.

WIE IS WINEMASTERCLASSES.BE?


Initiatiefnemer Stijn Deprez is lesgever in hart en nieren. Hij komt uit een familie die een nauwe band heeft met het onderwijs en weet dus uitstekend wat de noden van leerkrachten en leerlingen zijn.

Het zit er bij hem ingebakken om alles wat hij tegenkomt te analyseren om na te gaan wat er nog aan kan verbeterd worden.

De drang naar efficiëntie is immens. Daarom specialiseerde hij zich bijvoorbeeld als rekencoach (©EurekaExpert, Leuven) met de focus op rekendidactiek, leerde jarenlang intensief wijn analyseren onder de vleugels van Guido Francque en Fabian Scheys en paste hij tal van andere onderwijsvernieuwingen toe in zijn dagelijkse praktijk. UDL is daarvan de meest wetenschappelijk onderbouwde en belangrijkste voorbeeld.

Daarnaast is hij als wereldwijnmeester consulent in de wijnhandel en creëert hij er wijnopleidingen en ict-toepassingen. Opnieuw met als doel om de meest efficiënte manier te vinden om met wijn om te gaan. Zijn kritische column is jaarlijks te lezen in het culinaire jaarboek Foodprint.

WAAROM ONLINE LEREN?


Online leren is duurzaam en efficiënt.

WAARDOOR IS ONZE METHODE DUURZAAM EN EFFICIËNT?


Online lessen passen perfect in het wetenschappelijk onderbouwde UDL-principe dat inhoudt dat het lesmateriaal, de evaluatie en de methode zo moet worden ontworpen, op een manier dat deze toegankelijk zijn voor iedereen.

Dit principe bestaat uit 9 richtlijnen:

RICHTLIJN 1: Zorg ervoor dat de leerstof door verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 • Bij winemasterclasses.be bieden we de inhoud aan via video, geluid en pdf's. Hierdoor krijgt u de info auditief, tactiel en visueel aangeboden, met als grootste voordeel dat je die info kan verwerken op eigen tempo. Je kan immers zoveel keer herhalen als nodig is.

RICHTLIJN 2: Informatie via taal en symbolen verduidelijken en structuur aanbieden

 • We bieden de lessen aan in heldere taal.
 • Waar nodig ondersteunen we het materiaal met ondersteunende software zoals PROSPECTION
 • Volgens een goed doordachte didactische structuur.
 • We kiezen er bewust voor om in het Nederlands de cursussen aan te bieden.

RICHTLIJN 3: We bieden verschillende mogelijkheden aan om de inhoud te begrijpen

 • We activeren en voorzien jouw achtergrondkennis door een solide theoretische onderbouw aan te bieden.
 • We tonen je terugkerende patronen, hoofdzaken en relaties in de theorie en de praktijk.
 • We ondersteunen je leerproces met zorg gemaakte video's, geluidsopnames, software en pdf's.
 • Wat we eerder aanleerden, leren we opnieuw op andere domeinen toe te passen.

RICHTLIJN 4: Verschillende manieren aanbieden om actief om te gaan met de leerstof

RICHTLIJN 5: Verschillende manieren aanbieden om aan te tonen wat studenten geleerd hebben

 • Bij bepaalde cursussen zullen trajecten opgemaakt worden waar je aan de hand van gevarieerde evaluatievormen zal kunnen doorgroeien naar een hoger niveau.
 • Dit met verschillende soorten vragen en proeven, met het gebruik van handige tools en werkdocumenten
 • Steeds voorzien van duidelijke en gevarieerde feedback

RICHTLIJN 6: Ondersteuning bieden om doelen en prioriteiten te stellen

 • Elke cursus zal duidelijk aangeven wat de eisen en de verwachtingen zijn om een bepaald doel te bereiken. Het voordeel van online lessen is dat je zelf de volgorde van jouw doelen en milestones kan bepalen.
 • We raden je aan om je oefentijd te plannen, vooraf tijd vrij te maken om te oefenen, een logboek bij te houden om stelselmatig je doelen te bereiken.
 • Door deel te nemen aan live Q&A's en feedbackvideo's op te sturen zullen we samen met jou nieuwe prioriteiten kunnen vastleggen, waaraan dan weer verder gewerkt kan worden.

RICHTLIJN 7: Inspelen op interesses van bedrijven en studenten

 • Online lessen voorzien in de mogelijkheid om jouw autonomie te geven in je leerproces. Jij kiest wat je eerst wil leren!
 • Jij bepaalt wat voor jou relevant is.
 • Jij beslist waar je oefent.
 • Jij beslist aan welke inhoud je de meeste tijd wil gaan besteden.

RICHTLIJN 8: Doorzetting creëren

 • We gebruiken korte termijn doelen om lange termijn doelen te bereiken - "How do you eat an elephant? The way you eat a chicken: one bite at a time", Todd Johnson -
 • We ontwikkelen schema's met onthoudfiches om je achtergrondkennis op te bouwen en te verankeren.
 • Feedbackvideo's waarin je je groeiproces illustreert bieden de masters een goede manier om jouw groeiproces te evalueren.
 • De commentaren zullen ervoor zorgen dat je leert van de tips & tricks van je medestudenten.

RICHTLIJN 9: Mogelijkheden bieden om jezelf in te schatten en bij te sturen

 • Online lessen bieden voortdurend de mogelijkheden om jezelf in te schatten.
 • Het maken van je eigen feedbackvideo's stimuleert zelfreflectie.
 • De software EDU-WINE is ontwikkeld met het oog op zelfreflectie.

Course Curriculum


  EDU WINE
Available in days
days after you enroll

Get started now!